Freddie

13 tekstów – auto­rem jest Fred­die.

w piek­le nie przy­dadzą Ci się żad­ne zna­jomości, pot­rze­ba Ci tyl­ko Szar­la­tan­ki, która zgodzi się iść tam z Tobą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2011, 04:37

im dłużej zwle­kasz, tym więcej tracisz... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2011, 15:06

nie mów mi nicze­go co może mnie załamać, po pros­tu zacho­waj to dla siebie... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 7 listopada 2010, 12:19

żeby odzys­kać to, co stra­cone trze­ba przyz­nać się do błędu... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 września 2010, 20:45

ser­ce to ta­ki ka­wałek mięsa, który na­syci drugą osobę na całe życie... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 lipca 2010, 00:13

nadzieja pier­wszym kro­kiem do szczęścia... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 czerwca 2010, 03:20

nau­czyłaś mnie wielu rzeczy, ale nie nau­czyłaś mnie żyć bez Ciebie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 00:35

czy to tęskno­ta za szczęściem, które go wy­pełniało, czy za osobą, która je powodowała... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 czerwca 2010, 12:40

Ty czu­jesz się su­per, ja czułem się szczęśli­wy, ot ta­ka mała różnica... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 czerwca 2010, 13:38

cieszę się Twoim szczęściem, a Ty i tak ko­piesz mnie w tyłek, cho­ciaż ja już leżę i pod­nieść się nie mogę... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 11 czerwca 2010, 16:14
Freddie

Wybierz najtrwalszą: wieczna ondulacja, wieczna miłość, wieczne pióro

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Freddie

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Aktywność